Porn Star Star name Eri Hosaka ( Result 140 )

Eri Hosaka

Birth 1993 Nov 30
City Born Kyoto
Height 165cm
Size B91(F-65)
Hobby 料理,書道
Skill