Porn Star Star name Ichika Kamihata ( Result 226 )