Porn Star Star name Yasuko Ogata ( Result 26 )

Yasuko Ogata

Birth
City Born
Height 160cm
Size B86 W63 H8
Hobby
Skill